معنی و ترجمه کلمه barren woman به فارسی barren woman یعنی چه

barren woman


زن نازا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها