معنی و ترجمه کلمه barrier light به فارسی barrier light یعنی چه

barrier light


نورافکن ساحل دريا براى پيدا کردن مسير کشتى
علوم نظامى : نورافکن ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها