معنی و ترجمه کلمه barytone به فارسی barytone یعنی چه

barytone


ميان صداى مردانه ،کلمه اى که اخران بى تکيه است ،ميانه ،وسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها