معنی و ترجمه کلمه basalt به فارسی basalt یعنی چه

basalt


بازالت ،سياه سنگ ،(م.ع ).نوعى سنگ چخماق يا اتش فشانى سياه
علوم مهندسى : نوع سنگ چخماق يا اتش نشانى سياه مرمر سياه
معمارى : سنگ محک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها