معنی و ترجمه کلمه base camp به فارسی base camp یعنی چه

base camp


پايگاه مبنا،پايگاه اصلى
علوم نظامى : کمپ اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها