معنی و ترجمه کلمه base complex به فارسی base complex یعنی چه

base complex


علوم نظامى : مجتمع پايگاه هوايى يا دريايى يا زمينى و غيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها