معنی و ترجمه کلمه base flow به فارسی base flow یعنی چه

base flow


جريان پايه
عمران : مقدار جريان ابى که رودخانه در حالت غير سيلابى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها