معنی و ترجمه کلمه base line end station به فارسی base line end station یعنی چه

base line end station


علوم نظامى : ايستگاه انتهايى خط مبنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها