معنی و ترجمه کلمه base runner به فارسی base runner یعنی چه

base runner


ورزش : توپزنى که در پايگاه است يا بسوى ان مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها