معنی و ترجمه کلمه basement به فارسی basement یعنی چه

basement


پى ،ته ،طبقه زير،زير زمين ،سرداب
علوم مهندسى : زير زمين
زيست شناسى : زيرزمين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها