معنی و ترجمه کلمه bashfully به فارسی bashfully یعنی چه

bashfully


با کمروئى ،از روى خجالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها