معنی و ترجمه کلمه basic access method به فارسی basic access method یعنی چه

basic access method


کامپيوتر : روش دستيابى اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها