معنی و ترجمه کلمه basic allowance به فارسی basic allowance یعنی چه

basic allowance


شارژ انبار،سهميه اوليه
علوم نظامى : ضريب حقوقى معاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها