معنی و ترجمه کلمه basic capacity به فارسی basic capacity یعنی چه

basic capacity


گنجايش مبنا
معمارى : گنجايش پايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها