معنی و ترجمه کلمه basic cover به فارسی basic cover یعنی چه

basic cover


علوم نظامى : عکسبردارى اوليه هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها