معنی و ترجمه کلمه basic intent به فارسی basic intent یعنی چه

basic intent


قانون ـ فقه : نيت عام

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها