معنی و ترجمه کلمه basic requisition number به فارسی basic requisition number یعنی چه

basic requisition number


درخواست ابتدايى
علوم نظامى : درخواست اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها