معنی و ترجمه کلمه basic research به فارسی basic research یعنی چه

basic research


علوم نظامى : تحقيقات مقدماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها