معنی و ترجمه کلمه basic unit assembly group به فارسی basic unit assembly group یعنی چه

basic unit assembly group


علوم مهندسى : گروه ساختمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها