معنی و ترجمه کلمه basic-type double-tier formwork به فارسی basic-type double-tier formwork یعنی چه

basic-type double-tier formwork


عمران : قالب بندى بالارونده با تخته هاى مشابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها