معنی و ترجمه کلمه basic به فارسی basic یعنی چه

basic


Instruction code Beginner's All-Purpose Symbolic،يک زبان برنامه نويسى ساده از نظر اموزش و بکارگيرى و داراى فهرست کوچکى از دستورات و قالبهاى ساده ،مقدماتى ،پايه اى ،قليايى ،ابتدايى ،اوليه ،پايه اى ،اساسى ،اصلى ،تهى ،بنيانى
علوم مهندسى : اساس ى
کامپيوتر : بيسيک
معمارى : بازى
قانون ـ فقه : اصلى
شيمى : بازى
روانشناسى : بنيادى
زيست شناسى : بازى
علوم هوايى : اوليه
علوم نظامى : مقدماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها