معنی و ترجمه کلمه basket dam به فارسی basket dam یعنی چه

basket dam


ديواره سبدى ،بند سله اى
معمارى : بند سله اندازى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها