معنی و ترجمه کلمه batch به فارسی batch یعنی چه

batch


گروه ،يک دست ،يک پارتى ،با مقياس تقسيم کردن ،عمليات مربوط به بتن ،سرى ،يک مجموعه ،مجموعه ،قسمت ،دسته کردن ،گچ ،بتن] ،مقدار نان دريک پخت ،دسته
علوم مهندسى : مقدار
کامپيوتر : دسته اى
عمران : اندازه گيرى و وزن کردن شن ماسه سيمان و اب براى مخلوط بتن
معمارى : اندازه مخلوط بتن
بازرگانى : يک محموله ،مجموع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها