معنی و ترجمه کلمه batik به فارسی batik یعنی چه

batik


طراحى روى پارچه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها