معنی و ترجمه کلمه battailous به فارسی battailous یعنی چه

battailous


اماده جنگ ،جنگجو،مشتاق جنگ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها