معنی و ترجمه کلمه battery backup system به فارسی battery backup system یعنی چه

battery backup system


کامپيوتر : سيستم پشتيبان باطرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها