معنی و ترجمه کلمه battery clamp به فارسی battery clamp یعنی چه

battery clamp


علوم مهندسى : ترمينالهاى باطرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها