معنی و ترجمه کلمه battery commander به فارسی battery commander یعنی چه

battery commander


علوم نظامى : فرمانده اتشبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها