معنی و ترجمه کلمه battery polarization به فارسی battery polarization یعنی چه

battery polarization


الکترونيک : قطبش باترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها