معنی و ترجمه کلمه batting cage به فارسی batting cage یعنی چه

batting cage


ورزش : حصار تورى براى تمرين بيس بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها