معنی و ترجمه کلمه battle casualty به فارسی battle casualty یعنی چه

battle casualty


ضايعات رزمى
علوم نظامى : تلفات جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها