معنی و ترجمه کلمه battle clasp به فارسی battle clasp یعنی چه

battle clasp


علوم نظامى : نشان و علامت شرکت در جنگ بين المللى اول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها