معنی و ترجمه کلمه battle drill به فارسی battle drill یعنی چه

battle drill


تمرين رزم ،مشق جنگى
علوم نظامى : تمرين جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها