معنی و ترجمه کلمه battle به فارسی battle یعنی چه

battle


نبرد کردن ،رزم ،پيکار،جدال ،مبارزه ،ستيز،نبرد،نزاع ،زد و خورد،جنگ کردن
قانون ـ فقه : رزم
علوم نظامى : جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها