معنی و ترجمه کلمه battledore به فارسی battledore یعنی چه

battledore


چوگان پهن ،بارخت کوب کوبيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها