معنی و ترجمه کلمه battlement به فارسی battlement یعنی چه

battlement


برج و بارو
معمارى : کنگره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها