معنی و ترجمه کلمه bayonet exhaust pipe به فارسی bayonet exhaust pipe یعنی چه

bayonet exhaust pipe


علوم هوايى : قسمت پهن انتهاى لوله اگزوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها