معنی و ترجمه کلمه be granted a divorce by به فارسی be granted a divorce by یعنی چه

be granted a divorce by


قانون ـ فقه : طلاق گرفتن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها