معنی و ترجمه کلمه be in ballast به فارسی be in ballast یعنی چه

be in ballast


متعادل بودن
علوم دريايى : ترازمند بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها