معنی و ترجمه کلمه be it so به فارسی be it so یعنی چه

be it so


چنين باشد،چنين باد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها