معنی و ترجمه کلمه beach capacity به فارسی beach capacity یعنی چه

beach capacity


ظرفيت اسکله
علوم نظامى : ظرفيت بارانداز ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها