معنی و ترجمه کلمه beach exit به فارسی beach exit یعنی چه

beach exit


گذرگاه ساحلى ،معبر ساحلى
علوم نظامى : محل خروجى اسکله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها