معنی و ترجمه کلمه beach patrol به فارسی beach patrol یعنی چه

beach patrol


گشتى ساحلى ،نگهبان ساحلى
علوم نظامى : نگهبان اسکله

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها