معنی و ترجمه کلمه beach reserves به فارسی beach reserves یعنی چه

beach reserves


ذخاير ساحلى( اماد موجود در ساحل)
علوم نظامى : ذخاير ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها