معنی و ترجمه کلمه beacon (fan marker) به فارسی beacon (fan marker) یعنی چه

beacon (fan marker)


برج مراقبت هوايى
علوم نظامى : برج مراقبت با رادار دورانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها