معنی و ترجمه کلمه bead به فارسی bead یعنی چه

bead


برگرداندن لبه هاى ورق ،لبه دار کردن ،دانه تسبيحى ،زبانه ،فتيله ،(برجسته کارى)،مگسک تفنگ ،کوچک و لاغر،دانه تسبيح ،خرمهره ،منجوق زدن ،بريسمان کشيدن ،مهره ساختن
علوم مهندسى : دانه هاى حاصل از جوشکارى
معمارى : گچبرى گردو کوچک
عل وم هوايى : موج خطى در ورقه هاى فلزى
علوم نظامى : ريزه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها