معنی و ترجمه کلمه beadroll به فارسی beadroll یعنی چه

beadroll


صورت مردگانيکه بايد براى ارواح انها فاتحه يادعا بخوانند،فهرست اسامى ،تسبيح

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها