معنی و ترجمه کلمه beam power amplifier tube به فارسی beam power amplifier tube یعنی چه

beam power amplifier tube


الکترونيک : لامپ فزونساز اشعه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها