معنی و ترجمه کلمه beam به فارسی beam یعنی چه

beam


باريکه ،دسته کردن اشعه الکترونى ،جهت دادن ،تيرک ،تير سقف ،شاه تير،فرسب ،عرض ناو،عرض ستون نور،نورافکن شعاع نور،شاهين ترازو،ميله ،شاهپر،تيرعمارت ،نورافکندن ،پرتوافکندن ،پرتو،شعاع
علوم مهندسى : نورد
عمران : تير
معمارى : شعا ع
قانون ـ فقه : تير
شيمى : باريکه
زيست شناسى : پرتو
ورزش : عريضترين قسمت قايق
علوم هوايى : پرتو
علوم نظامى : نور افکندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها