معنی و ترجمه کلمه bearing direction به فارسی bearing direction یعنی چه

bearing direction


علوم مهندسى : جهت قرار گرفتن ياطاقان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها